Nominační kritéria

Díla, která se chtějí ucházet o nominaci v hlavních kategoriích na ocenění Česká hra roku musí splňovat následující kritéria:

Díla, která se chtějí ucházet o nominaci v oborových kategoriích na ocenění Česká hra roku musí splňovat následující kritéria:

Díla, která se chtějí ucházet o nominaci ve speciální kategorii “Největší naděje” v ocenění Česká hra roku musí splňovat následující kritéria:

 • Dílo musí být původní virtuální interaktivní hrou vytvořenou primárně na území České republiky nebo autory, kteří trvale žijí a tvoří v České republice.
 • Dílo musí být uvedeno na český trh v průběhu kalendářního roku, za který jsou ceny Česká hra roku udělovány.
 • Dílo musí být v daném roce uvedeno premiérově, nesmí jít o konverzi z jiné platformy, na které již dílo vyšlo dříve.
 • Dílo musí být určeno pro širokou veřejnost, která k němu má přístup prostřednictvím některé z klasických distribučních forem (digitální prodej, stažení z internetu, obchody s hrami, apod.)
 • Dílo musí být jeho autory veřejně prohlášeno za dokončené.
 • Dílo nesmí být primárně vytvářeno jako reklamní, soutěžní nebo hazardní produkt.
 • Pokud je dílo vydáno v průběhu daného kalendářního roku na PC/konzolích i mobilních platformách, jeho autor může vybrat, kterou verzi chce do ocenění Česká hra roku nominovat. Pokud tak neučiní, považuje se za hlavní verzi ta, která byla na trh uvedena jako první.
 • Dílo musí být původní virtuální interaktivní hrou vytvořenou primárně na území České republiky nebo autory, kteří trvale žijí a tvoří v České republice.
 • Dílo musí být uvedené na český trh v průběhu kalendářního roku, za který jsou ceny Česká hra roku udělovány, ať už v rozpracované verzi nebo jako hotový produkt. Dílo může být k dispozici zdarma nebo za poplatek.
 • Dílo musí být v daném roce uvedeno premiérově, nesmí jít o konverzi z jiné platformy, na které již dílo vyšlo dříve.
 • Dílo musí být určeno pro širokou veřejnost, která k němu má přístup prostřednictvím některé z klasických distribučních forem (digitální prodej, stažení z internetu, obchody s hrami, apod.)
 • Dílo nesmí být primárně vytvářeno jako reklamní, soutěžní nebo hazardní produkt.
 • Pokud je dílo vydáno v průběhu daného kalendářního roku na PC/konzolích i mobilních platformách, jeho autor může vybrat, kterou verzi chce do ocenění Česká hra roku nominovat. Pokud tak neučiní, považuje se za hlavní verzi ta, která byla na trh uvedena jako první.
 • Dílo musí být původní virtuální interaktivní hrou vytvořenou primárně na území České republiky nebo autory, kteří trvale žijí a tvoří v České republice.
 • Dílo musí být přístupné veřejnosti v České republice ve své rozpracované verzi, ať už zdarma nebo za poplatek.
 • Ke zveřejnění díla v jeho nedokončené verzi musí dojít v kalendářním roce, za který jsou ceny Česká hra roku udělovány.
 • Dílo nesmí v průběhu tohoto kalendářního roku vyjít v dokončené verzi.
Popis kategorií
Základní kategorie

Česká ha roku

 • Oceňuje celkově nejlepší českou hru vydanou v daném roce
 • Hodnotí kvalitu technického zpracování, umělecký přínos, audio doprovod a herní design. Komerční úspěch je brán jako vedlejší kritérium.

Česká hra roku pro PC/konzole

 • Oceňuje nejlepší českou hru vyvinutou primárně pro osobní počítače nebo domácí herní konzole.
 • Kritéria jsou stejná jako u České hry roku.

Česká mobilní hra roku

 • Oceňuje nejlepší českou hru vyvinutou primárně pro mobilní telefony, tablety nebo handheldy.
 • Kritéria jsou stejná jako u České hry roku.
Oborové kategorie (nerozlišuje platformy a zahrnuje i hry uvedené v předběžném přístupu)

Nejlepší technologické řešení

 • Oceňuje hry, které vynikají v použitých technologiích.
 • Hodnotí kvalitu technické stránky hry, úroveň umělé inteligence, originální technická řešení a využití nových technologií.

Nejlepší audio

 • Oceňuje hry, které vynikají v oblasti zpracování audio doprovodu.
 • Hodnotí zejména technickou kvalitu zvuků a uměleckou kvalitu hudebního doprovodu.

Nejlepší herní design

 • Oceňuje hry, které vynikají v oblasti herního designu.
 • Hodnotí vyváženost herních prvků, originalitu, level design a celkovou hratelnost.

Nejlepší příběh

 • Oceňuje hry, které vynikají původním příběhem nebo scénářem.
 • Hodnotí originalitu vyprávění a charakterů a způsob využití herního světa k vyprávění příběhu.

Nejlepší vizuální zpracování

 • Oceňuje hry, které vynikají technickou kvalitou.
 • Hodnotí kvalitu a provedení grafického zpracování a oceňuje i jeho uměleckou stránku.
Speciální kategorie

Největší naděje

 • Oceňuje hry, jejichž rozpracované verze byly v daném roce uvedeny na trh v režimu předběžného přístupu (nejen na Steamu, ale i na stránkách tvůrců).
 • Hodnotí nejen atraktivitu a kvalitu samotné hry, ale i její potenciál do budoucna a způsob, jakým autoři pracují s komunitou.

Síň slávy

 • V sedmém ročníku České hry roku oceníme tři osobnosti, které svou činností aktivně přispěly rozvoji české herní tvorby.
 • Kritériem pro laureáty je dlouhodobý (min. 10 let) přínos hernímu vývoji v ČR a jeho propagaci doma či v zahraničí.